Praktijk voor basis psychologische zorg

AANMELDFORMULIER

Toelichting:
Doel van deze vragenlijst is informatie te verkrijgen over u, uw klachten en uw persoonlijke achtergrond. Deze informatie dient als ondersteuning van het intakegesprek. Sommige vragen kunt u beantwoorden door het aankruisen of omcirkelen van het antwoord dat op u van toepassing is. Bij andere vragen kunt u in uw eigen woorden antwoord geven. Uiteraard bent u niet verplicht de vragen te beantwoorden. Alle door u verstrekte informatie valt onder het beroepsgeheim en de wet op privacybescherming. Uw gegevens worden dan ook strikt vertrouwelijk behandeld.